När kommer hemglass?

Adress: stopp 34 i Väskinde Väskinds 705 Visby.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-09-06 ca klockan 17:23
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-10-04 ca klockan 17:23
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-11-01 ca klockan 17:23


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/