När kommer hemglass?

Adress: stopp 65 i Väskinde Lummelundsväg 259 N:avisbyväskinde.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-08-09 ca klockan 20:31
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-07-12 ca klockan 20:31
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-06-14 ca klockan 20:31


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/