När kommer hemglass?

Adress: stopp 67 i Vpl Viklau Bostadsrätter Romakloster.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-07-16 ca klockan 16:44
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-07-30 ca klockan 16:44
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-08-13 ca klockan 16:44
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-08-27 ca klockan 16:44
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-07-02 ca klockan 16:44
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-09-10 ca klockan 16:44
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-09-24 ca klockan 16:44


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/