När kommer hemglass?

Adress: stopp 21 i Vassvägen 2 Furuvik.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-05-27 ca klockan 17:12


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/