När kommer hemglass?

Adress: stopp 53 i Vall Medebys 512 Visby.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-11-17 ca klockan 19:20
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-01-12 ca klockan 19:20
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-12-15 ca klockan 19:20


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/