När kommer hemglass?

Adress: stopp 67 i Stenhuggarvägen 31 752.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-02 ca klockan 20:15
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-02 ca klockan 20:15
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-30 ca klockan 20:15


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/