När kommer hemglass?

Adress: stopp 64 i Steneborgsvägen 8 740.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-09 ca klockan 18:32
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-09 ca klockan 18:32
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-23 ca klockan 18:32
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-04-06 ca klockan 18:32
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-01-26 ca klockan 18:32
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-23 ca klockan 18:32


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/