När kommer hemglass?

Adress: stopp 46 i Sproge Snoder 814 Klintehamn.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-09-13 ca klockan 18:07
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-10-11 ca klockan 18:07
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-08-16 ca klockan 18:07
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-10-25 ca klockan 15:15
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-09-27 ca klockan 15:15
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-08-30 ca klockan 15:15


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/