När kommer hemglass?

Adress: stopp 42 i Sproge Kruse 430 Klintehamn.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-09-13 ca klockan 17:03
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-10-11 ca klockan 17:03
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-08-16 ca klockan 17:03
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-10-25 ca klockan 15:36
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-09-27 ca klockan 15:36
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-08-30 ca klockan 15:36


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/