När kommer hemglass?

Adress: stopp 13 i Sanda Nystugu Infart Klintehamn.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-26 ca klockan 16:25
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-26 ca klockan 16:25
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-01-29 ca klockan 17:30


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/