När kommer hemglass?

Adress: stopp 87 i Rasbo-Årsta 10 Uppsala.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-12-14 ca klockan 19:13
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-09-21 ca klockan 19:13
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-10-19 ca klockan 19:13
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-11-16 ca klockan 19:13


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/