När kommer hemglass?

Adress: stopp 33 i Opalvägen 12 Uppsala.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-02 ca klockan 18:09
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-02 ca klockan 18:09
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-30 ca klockan 18:09


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Uppsalaär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/