När kommer hemglass?

Adress: stopp 22 i När Pilgårds Stånga.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-04 ca klockan 16:12
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-01-07 ca klockan 16:12


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/