När kommer hemglass?

Adress: stopp 43 i Lärbro Kajlungs 624.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-23 ca klockan 18:52
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-23 ca klockan 18:52
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-01-26 ca klockan 16:32


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Uppsalaär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/