När kommer hemglass?

Adress: stopp 30 i Klippan Uppsala.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-07-05 ca klockan 16:08
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-08-02 ca klockan 16:08
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-06-07 ca klockan 16:08
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-05-24 ca klockan 16:34
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-06-21 ca klockan 16:34
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-07-19 ca klockan 16:34
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-08-16 ca klockan 16:34


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Uppsalaär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/