När kommer hemglass?

Adress: stopp 15 i Karlsborgsgatan-herrgårdsgränd Array Gävle.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-01-27 ca klockan 16:38
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-11-18 ca klockan 16:38
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-11-04 ca klockan 16:38


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/