När kommer hemglass?

Adress: stopp 32 i Kappelshamn Snäckershagen 10 Mm Lärbro.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-10 ca klockan 17:01
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-04-07 ca klockan 17:01
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-10 ca klockan 17:01
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-01-26 ca klockan 17:37


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/