När kommer hemglass?

Adress: stopp 72 i Gåvstavägen 150 Uppsala.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-11-02 ca klockan 18:55
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-11-30 ca klockan 18:55
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-10-05 ca klockan 18:55
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-12-14 ca klockan 18:26
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-09-21 ca klockan 18:26
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-10-19 ca klockan 18:26
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-11-16 ca klockan 18:26


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/