När kommer hemglass?

Adress: stopp 61 i Fröjel Sigdarve 790 Klintehamn.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-07-18 ca klockan 20:09
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-08-15 ca klockan 20:09
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-09-12 ca klockan 20:09
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-09-26 ca klockan 14:41
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-07-04 ca klockan 14:41
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-08-01 ca klockan 14:41
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-08-29 ca klockan 14:41


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/