När kommer hemglass?

Adress: stopp 41 i Burs Västerlaus 101 Stånga.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-04 ca klockan 17:54
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-01-07 ca klockan 17:54


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/