När kommer hemglass?

Adress: stopp 39 i Burs Kulturbank Stånga.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-04 ca klockan 17:42
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-01-07 ca klockan 17:42


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/