När kommer hemglass?

Adress: stopp 119 i Norbergsvägen 761.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-13 ca klockan 16:39
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-01-30 ca klockan 16:39


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/