När kommer hemglass?

Adress: stopp 91 i Hässjevägen 6 744.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-11-26 ca klockan 19:25
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-18 ca klockan 19:25
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-04 ca klockan 19:39


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/