När kommer hemglass?

Adress: stopp 67 i Tjälinge Gård Vänge.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-11-12 ca klockan 18:39
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-11-26 ca klockan 18:39


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Uppsalaär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/