När kommer hemglass?

Adress: stopp 74 i Stenkolsvägen 3 752.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-16 ca klockan 19:50
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-04-13 ca klockan 19:50
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-05-11 ca klockan 19:50
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-04-27 ca klockan 19:55
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-02 ca klockan 19:55
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-30 ca klockan 19:55
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-05-25 ca klockan 19:55


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/