När kommer hemglass?

Adress: stopp 2 i Nygatan 65-67 Gävle.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-10 ca klockan 15:31
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-01-27 ca klockan 15:31
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-02-24 ca klockan 15:31


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/