När kommer hemglass?

Adress: stopp 39 i Hangvar Gamla Affären Lärbro.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-05-05 ca klockan 17:34
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-03-10 ca klockan 17:34
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2021-04-07 ca klockan 17:34


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/