När kommer hemglass?

Adress: stopp 21 i Väskinde Roklunds 323 Visby.
Filial kontor: BPGlass tel 0498297008

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-12-13 ca klockan 15:45
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-10-18 ca klockan 15:45
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2022-11-15 ca klockan 15:45


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/